Občianske združenie Auxilium sa snaží pomôcť ľuďom v prípadoch, kedy vedú neúspešný boj s poisťovňami, pričom v tomto boji častokrát poistený ťahá za kratší koniec (pozrite aj FAQ).

Platíte si poistné riadne a včas?

Nastala vo Vašom živote neľahká situácia, ktorú ste si mysleli, že zvládnete, keďže máte uzavretú poistnú zmluvu, avšak studená sprcha prišla v podobe zamietnutia alebo krátenia poistného plnenia?

Aj v takýchto prípadoch Vám pomôžeme a pokúsime sa nájsť riešenie Vašej situácie. Poisťovne v mnohých prípadoch nemajú právo krátiť, alebo zamietnuť vyplatenie poistného plnenia, no napriek tomu tak urobia, a preto sa snažíme stáť na Vašej strane a pomôcť Vám.

Odborníci z nášho občianskeho združenia si preštudujú všetky podklady, ktoré ste poisťovni predložili a poradia Vám ako postupovať ďalej, vyhodnotia Vašu situáciu a navrhnú Vám všetky alternatívy, ktoré Vám môžu pomôcť získať poistné plnenie vo výške v akej Vám prináleží.

Netreba však zabudnúť na lehoty, ktoré je potrebné dodržiavať pri akejkoľvek poistnej udalosti – či už ide o lehotu nahlásenia poistnej udalosti, alebo lehotu na predloženie dokladov a pod. Akékoľvek nedodržanie Vašich povinností môže byť následne problémom pri uplatňovaní Vašich práv, preto je vhodnejšie prísť sa k nám poradiť už na začiatku – pri vzniku poistnej udalosti.