Auxilium Slovensko občianske združenie bolo založené za účelom poskytovania odbornej pomoci obetiam trestných činov v trestnom konaní prostredníctvom advokátov spolupracujúcich s naším združením a tiež pri uplatňovaní práv podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pomáhame taktiež osobám, ktorým poisťovňa odmietla poskytnúť plnenie alebo ho poskytla v nižšej výške a tento postup poisťovne bol v rozpore so zákonom alebo poistnou zmluvou. Medzi najčastejšie poistné udalosti, pri ktorých poisťovne krátia alebo odmietajú poskytnúť plnenia patria najmä: poistné udalosti súvisiace s povinným zmluvným poistením motorových vozidiel, životného poistenia a poistenia majetku.

Slovenská republika patrí spomedzi krajín EÚ medzi najhoršie v počte úmrtí pacientov, ktorým by sa dalo predísť, ak by bola pacientovi poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť. Naše občianske združenie pomáha pacientom a ich príbuzným aj pri uplatňovaní práv súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, najmä pri príprave žiadosti o prešetrenie postupu nemocnice Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tiež pri domáhaní sa náhrady škody a nemajetkovej ujmy od nemocníc a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.